Akan şehrine yıl boyunca düşen yağış miktarı

3
sini bir
ni ise
çıka-
=² TL
göz-
uruş
iler-
4150
14140
17. Tablo 1’de iki şehrin yüz ölçümleri, Tablo 2’de
ise Tolu şehrine yıl boyunca düşen toplam yağış
miktarı verilmiştir.
Tablo 1: Şehirlerin Yüz Ölçümleri
Yüzey Alanı (m²)
0,125 10¹6
0,25 10¹6
Şehirler
Tolu
Akan
Tablo 2: Şehirlere Yil Boyunca Yağan Yağış
Miktarı
Şehirler
Tolu
Akan
.
Yağış Miktarı (mm)
2,56-1017 S
Tolu ve Akan şehirlerinde metrekare başına
düşen yıllık ortalama yağış miktarları birbirine
eşittir.
A) 29.1021
C) 29.10¹7
Buna göre Akan şehrinde yıl boyunca dü-
şen toplam yağış miktarı kaç milimetredir?
B) 210. 1019
D) 29.10¹5
01125
3
import
18