Ağırlık merkezi

ABC bir üçgen; G. ABC nin ağırlık merkezi m(ADG) = m(GDB), ICDI = 4 cm, [BD] = 14 cm

Yukarıdaki verilere göre, |AD = x kaç santimet redir?


@reopancss