Açısal ivme formülü nedir?

açısal ivme formülü nedir?

Açısal ivme, açısal hızın zamana göre birinci, açısal yerdeğiştirmenin zamana göre ikinci türevi olarak tanımlanır.

Açısal ivme Formülü

Açısal ivme formülü;

\Large α = \Large \frac{dω}{dt},

Şeklindedir. Burada,

ω: açısal hız vektörü,
t : zamandır.