Açısal hız formülü nedir?

Açısal hız formülü nedir?

Açısal hız formülü nedir?

Cevap: Açısal hız, bir cismin birim zamanda döndüğü açısal mesafe miktarını ifade eder. Açısal hız, omega (ω) ile gösterilir ve birimi radyan/saniye’dir.

Açısal hızın formülü şu şekildedir:

ω = Δθ/Δt

Burada, ω, açısal hızı temsil eder. Δθ (delta theta), cismin birim zamandaki dönme açısını ve Δt (delta t), zaman dilimini temsil eder.