Acill lazım

Akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde X, Y yüzücü-
lerinin suya (göre hnderi yazarız vektörleri şekildeki gibidir. X
yüzücüsü, K noktastarafından N noktasına tx sürede;
Y yüzücüsü, M noktasından L noktasına ty sürede
ulaşıyor.