Acıll bakar mısınız

√0,04 m
√0,09 m
6,25 m
0,09 m
0,04 m
0,09 m
1,69 m
/0,04 m
/0,04 m
Görselde bir pencerenin eninin ve boyunun uzunluğu ile pencerenin çerçeve kısmının ölçüleri verilmiştir.
Pencere ve pencerede bulunan eş cam parçaları dikdörtgen şeklindedir.
Buna göre, bu cam parçalarından bir tanesinin bir yüzünün alanı kaç m²’dir?
A) 0,72
B) 0,63
C) 0,54
D) 0,45