Acil ödev!

Lütfen acil 3 sü soruları çözümleri yapabilir misiniz :pray:t2: