Acil lütfennn

TN
anti 1
SORU
AVCISI
= Şakir’in bugünkü yaşının, Remzi’nin bugünkü yaşına
oranı 'tür.
6 yıl sonra Şakir’in yaşının Remzi’nin yaşına oranı
olacağına göre Remzi’nin bugünkü yaşı kaçtır?
A) 15
B) 18
C) 20 D) 24 E) 30
Bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı
'tür.
Jumların sayı-


@Mine