Acil lütfen hemen


Aşağıdaki karekökün içindeki birer pozitif sayı olan harfli ifadeleri ab şeklinde yazınız.
a) √x².y = X
b) vx 2.3 =
d) va¹00
205 =
h) -√(m):
c) vz =
e) vb 49. Vb4 =
g) √(−k))6