Acil dönüş yaparsanız sevinirim

D

Kalınlıkları 20 cm ve görünen yüzeyleri dikdörtgen şeklinde olan tahta parçalanı, uzunlukları cm cin sinden bir tam sayı olacak şekilde eş uzunlukta en büyük parçalara ayrılıyor.

Elde edilen tahta parçalarının uzunluğu 70 cm’den fazla olmayacak şekilde belirlenip kırmızı ve mavi renkli tahta parçaları yan yana ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi dizilerek bir dik- dörtgen elde ediliyor.