Acil çözün paragraf

  1. Anneler Günü reklamları, cinsiyet ayrımcılığına yaptıkları katkıdan dolayı ödül alabilir. Özellikle de anneye değil, aileye ait kullanımı olan ev es yaları, mutfak eşyaları vb.nin “mükemmel hedi ye” olduğunu anlatanlar, kadınları tüketici olarak göstermenin yanı sıra toplumsal yerlerinin de ev olduğunu vurguluyor. Babalar Günü geldiğinde bizler, babalar için küçük ya da büyük ev eşya si öneren, evi onarmaları için takım çantasını çok seveceklerini anlatan reklamlar izlemeyeceğiz.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Manevi değerlerimiz “özel gün” adı altında bir

tüketim çılgınlığına dönüştürülmektedir. B Medyada cinsiyet ayrımcılığının körüklenme

si kutuplaşmaya götürecek önemli bir

Xehlikedir.

C) Reklamların ticari kaygıları, birey ve toplumla

rın değerleri üzerinde tahribata yol açmaktadır.

D) Çeşitli sebepler ve yöntemlerle kadının sosyal statüsü "ev"e indirgenmekte ve kadın bir alış veriş metasına dönüştürülmektedir.