Acil cozmmem gerek

"Şekil 2.1.33"te O noktasından aynı anda doğu yönünde
30 km/sa. hızla ve güney yönünde 25 km/sa. hızla hareke-
te başlayan iki tekne gösterilmiştir. Buna göre teknelerin sa-
bit hızla ilerledikleri düşünülürse 2 saat sonra aralarındaki uzaklığın
kaç km olacağını bulunuz.
Şekil 2.1.33
0.
30 km/sa
25 km/sa
Bati
Doğu
NOTE 8
AI QUAD CAMERA
O REDMI
88