Acil bakar misiniz


3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayıları yukarıdaki dairelerin her birinin içine birer sayı gelecek şekilde yazılacaktır. Bütün satır lardaki sayıların toplamları birbirine eşittir.
Buna göre,

  1. Her bir satırdaki sayıların çarpımı çifttir.
    II. Her bir satırdaki sayıların toplamı çifttir. III. I. sütundaki sayıların toplamı tektir.
    ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?