Açıklayarak anlat

Açıklayarak anlatabilirmisiniz

Eski Türklerde kut anlayışı hâkimdi. Buna göre Gök Tanrı kendi seçtiği bir aileye yönetim hak ve yetkilerini yani kutu verir ve bu hak ve yetkiler kan bağı yoluyla ailenin tüm erkeklerine geçerdi. Hakan ölünce, genelde

mücadeleyi kazanan erkek başa geçerdi Buna göre, kut anlayışının Türklere yönelik olumsuz sonuçları arasında

aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? A). Taht kavgaları eksik olmamıştır.

B) Merkezi otorite sağlanamamıştır. C) Devletlerin ömrü uzun sürmemiştir.

D) Hanedanın en güçlü üyesi başa geçmiştir

E) Devletler fazlaca yıkılma tehlikesi geçirmiştir.