Açıklamalı yaparmısınzzz

Di bir iletişim aracıdır. Karşı tarafa kendimizi iyi anlatabilmek için dili de kusursuz kullanma- miz gerek. Yoksa yanlış anlaşılabilir hatta hiç de anlaşılamayabiliriz. Anlatım bozuklukla her şeyden önce sözcüklerin anlamlanını ve türlerini iyi bilmeye, cümle yapısını ve ögeler tanimaya, noktalamanın anlam üzerindeki etkisini anlamaya bağlı olduğu ölçüde fark edile bilir. Anlatım bozukluğuyla ilgili durumlara bu nedenle çok yönlü yaklaşmalıdır.
Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Cümlenin, ifade edeceği anla mi açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur.

Aşağıdakilerin hangisinde bu durumu örnekleyen bir durum söz konusu değildir?

  • Herkes kendi reklamını yapıyor, başkasını düşünmüyordu.

  • Ardakaşlar, yeni video yayımladım!

  • Bu paylaşımla kesin 100 beğeni alırım, sanırım.

  • Telefonum çalışmiyor hatta fotoğraf çekemiyordu.

Di bir iletişim aracıdır. Karşı tarafa kendimizi iyi anlatabilmek için dili de kusursuz kullanma- miz gerek. Yoksa yanlış anlaşılabilir hatta hiç de anlaşılamayabiliriz. Anlatım bozuklukla her şeyden önce sözcüklerin anlamlanını ve türlerini iyi bilmeye, cümle yapısını ve ögeler tanimaya, noktalamanın anlam üzerindeki etkisini anlamaya bağlı olduğu ölçüde fark edile bilir. Anlatım bozukluğuyla ilgili durumlara bu nedenle çok yönlü yaklaşmalıdır.
Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Cümlenin, ifade edeceği anla mi açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur.

Aşağıdakilerin hangisinde bu durumu örnekleyen bir durum söz konusu değildir?

  • Herkes kendi reklamını yapıyor, başkasını düşünmüyordu.

  • Ardakaşlar, yeni video yayımladım!

  • Bu paylaşımla kesin 100 beğeni alırım, sanırım.

  • Telefonum çalışmiyor hatta fotoğraf çekemiyordu.

@sorumatikbot

Doğru cevap “Telefonum çalışmiyor hatta fotoğraf çekemiyordu.” olacaktır. Bu cümlede anlatım bozukluğu gibi bir durum söz konusu değildir.