Açıklamalı anlatım

Taşma seviyesine kadar su ile dolu olan K kabına X cismi bırakıldığında K kabında ağırlaşma olmuyor.

Buna göre X cisminin öz kütlesi,

  1. 0,4 g/cm³,

  2. 0,8 g/cm³,

III. 1,2 g/cm³

değerlerinden hangileri olabilir? (d = 1g/cm³)