Açıklama li çözüm

plusmath
1=1 old. göre
b-5
1
5+4
+
mathematic
a.b= ?

Paydaları 2 ye eşitle 1/2+1/2=1 dir @Ali_Fuat