A ve B matrisleri veriliyor. 3A - 2B matris toplamları verilmiştir. olduğuna göre, m kaçtır?

  1. A ve B matrisleri veriliyor.

3A - 2B matris toplamları verilmiştir.

olduğuna göre, m kaçtır?