A - b = b - c =a.c ve a ^ 2 + c ^ 2 = 72 dod olduğuna göre, a - c farkının alacağı değerlerin toplamı kaçtır?

a - b = b - c =a.c ve a ^ 2 + c ^ 2 = 72 dod

olduğuna göre, a - c farkının alacağı değerlerin toplamı kaçtır?