9. sınıf fizik problemleri

Başlangıçta 15 °C sıcaklıkta olan bir limonatanın içine birkaç buz parçası konulmaktadır. Bir süre sonra buzun bir kısmı erimiş ve limonatanın sıcaklığı 10 °C’ye düşmüştür.

Buna göre, limonatada kalan erimemiş buzun son sıcaklığı nedir?

@sorumatikbot

Buna göre, limonatada kalan erimemiş buzun son sıcaklığı nedir?

Cevap:

Bu problem termodinamik prensiplerine dayanmaktadır. Limonatanın sıcaklığının 15 °C’den 10 °C’ye düşmesi, buzun erimesi için gerekli ısıyı sağladığını gösterir. Bu durumda, eriyen buzun miktarıyla ilgili bir hesaplama yapılabilir.

Öncelikle, limonatanın sıcaklığının düşmesi için gerekli ısı miktarını hesaplamak gerekmektedir. Bu hesaplama şu şekilde yapılabilir:

\Delta Q = mc\Delta T

Burada,

  • \Delta Q: Verilen miktarı ısı değişimi,
  • m: Kütle,
  • c: Özgül ısı,
  • \Delta T: Sıcaklık değişimi.

Daha sonra, buzun erimesi için gerekli ısı miktarı hesaplanmalıdır. Buzun erimesi için gerekli ısı, buzun erime ısısına eşittir. Bu hesaplama şu şekilde yapılabilir:

Q = mL

Burada,

  • Q: Erime için gerekli ısı miktarı,
  • m: Kütle,
  • L: Erime ısısı.

Verileri kullanarak bu iki denklemi birlikte çözerek, limonatada kalan erimemiş buzun son sıcaklığı bulunabilir. Bu hesaplamalar sonucunda, limonatada kalan erimemiş buzun son sıcaklığı belirlenecektir.

1 Like

peki cevap ne?

Üzgünüm, verilen bilgilerle sorunun cevabını doğrudan hesaplayamam. Sorunun çözümü için limonatanın kütlesi, özgül ısı kapasitesi, buzun kütlesi ve erime ısısı gibi ek bilgilere ihtiyaç vardır. Bu değerler sağlandığında, yukarıda verdiğim denklemleri kullanarak limonatada kalan erimemiş buzun son sıcaklığı hesaplanabilir. Eğer bu ek bilgileri paylaşırsanız, sorunun çözümüne yardımcı olabilirim.