8.sınıf natematik

A, B ve C maddeleri kullanılarak üç farklı karışım hazırlanmıştır. Daha sonra üç farklı karışım daha büyük bir kapta birleştirilerek karışımın içerisine A ve B maddelerinden bir miktar daha eklenmiştir.

Miktan (gram)

  1. Karışım

  2. Karışım

  3. Karışım

Karışım

Son durumda karışım içerisinde bulunan C maddesi miktarı daire grafiğinde gösterildiğinde merkez açısı 90° olduğuna göre eklenen A ve B miktarları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Yardımcı olabilir misiniz