8.sınıf Medya Okuryazarlığı

 1. Hintliler karanlık bir ahıra bir fil koyup o güne kadar hiç fil görmeyen insanlara onu göstermek istediler. Fili görmek için o karanlık yere birçok insan toplandı. Fakat filin bulunduğu yer o kadar karanlıktı ki hiçbir şey görünmüyordu. Onun için insanlar file elleriyle dokunmaya, ellerini filin orasına burasına sürmeyebaşladılar.
  Bunlardan birisi filin hortumuna dokundu; dışarıya çıkınca sorduklarında: “Fil bir oluğa benzer, bir oluktur” dedi.
  Başka birisi filin kulağına dokundu o da: “Fil bir yelpazeye benzer” dedi.
  Bir başkası filin bacağını tuttu: “Fil bir direğe benzer” dedi.
  Birisi de filin sırtına dokundu: “Fil bir tahta benziyor” dedi.
  Böylece herkes filin neresini tuttuysa fili öyle sandı ve ona göre anlatmaya başladı. Her birinin anlattığı başka başkaydı. Fakat eğer ellerinde bir mum olsaydı, ayrılık kalmaz herkes aynı şeyi görür, aynı şeyi anlatırdı.
  (Mesnevi’den)

I. Gerçeğe farklı pencerelerden bakmak gerekir. Benzer şekilde gerçeğe ulaşmak için medyada da farklı kaynaklara başvurmak gerekir.
II. Birden çok ve farklı TV kanallarında haberleri izlemek, gazetelerde haberleri okumak ve radyolarda haberleri dinlemek doğruyu bulmamıza yardımcı olacaktır.
III. İnternet’te de birden çok ve farklı kaynaklara başvurmak doğruya ulaşmamızı kolaylaştırır.
Mesneviden alınan örnekte olduğu gibi gerçeğin tamamını görebilmek için yukarıda verilen maddelerden hangilerini uygulamamız gerekir?
A. Yalnız I B. I ve III C. II ve III D. I, II ve III