5.soruyu anlamadım

PEKİŞTİRME TESTİ
1
2
3
4
x² + 4x + 16
x²-16
x²-9
x² + 8x + 16
(x+4)²
(x-4)²
(x + 2)²
(x + 3).(x + 3) 8
5
сл
B) 3 ile 8
D) 4 ile 6
6
7
Tabloda verilen cebirsel ifadelerden hangi ikisi
özdeştir?
A) 1 ile 7
C) 4 ile 5
5. (2x + 3)2 ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) 2x² + 6x +9
C) 4x² + 6x + 9
B) 2x² + 12x +9
D) 4x² + 12x +9

=Cevap C