(4x-3a)² = 16x² + Oxa + 9a² eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre, yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

(4x-3a)² = 16x² + Oxa + 9a² eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre, yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

(4x-3a)²=16x²-24xa+9a² olacak yani cevap “D”

1 Like