3 ve 243 sayıları arasına bu sayılarla birlikte bir geometrik dizi oluşturacak şekilde 5 terim yerleştiri- liyor

3 ve 243 sayıları arasına bu sayılarla birlikte bir
geometrik dizi oluşturacak şekilde 5 terim yerleştiri-
liyor.
Elde edilen 7 terimli geometrik dizinin dördüncü
terimi kaçtır?