(2a + 3) ve (b-1) sayları aralarında asal sayılardır. 2a+3 /b-1 =20/28 olduğuna göre a + b kaçtır?

(2a + 3) ve (b-1) sayları aralarında asal sayılardır.
2a+3 /b-1 =20/28 olduğuna göre a + b kaçtır?

Burada soru kuraldan yapılır sağ tarafta bulunan sayı kısmı aralarında asal yapmak için sadeleştirilir 5/7 yapılır. sonra paylar eşitlenir , paydalar eşitlenir.

2a+3=5,
b-1=7

buradan a=1, b=8 bulunur. a+b=9 bulunur @Kübra41