23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna ... bütün cihana llan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum sözleriyle başkanlık eden kimdir

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk oturumuna … bütün cihana llan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum sözleriyle başkanlık eden kimdir?

A: Ankara mebusu Mustafa Kemal Paşa

C: Sinop mebusu Şerif Bey

B: Edirne mebusu Kâzım Karabekir Paşa

D: Istanbul mebusu Adnan bey

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk oturumuna “… bütün cihana llan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum” sözleriyle başkanlık eden kimdir?

Sorunun doğru cevabı C Sinop Mebusu Şerif Bey dir.