20000 doğru cevap

  1. Aşağıda ABCD dörtgeni biçiminde bir parkın yürüyüş alanı gösterilmiştir. A noktasında bulunan Ada, parkin sırasıyla AB, BC, CD ve DA kenarları boyunca sabit hızla yürüyüp tekrar A notasına gelecektir.

yfa No

2-7

8-14

15-21

2-24

Park

24

120 deg

m(BAD) = 90 deg m(BCD) = 120 deg |AB| = 1km |BC| = 3km ve |DC| =4 km^ prime dir.

Ada’nın bir adımı 70 cm olduğuna göre, bu yürüyüşü boyunca toplam kaç adım atmıştır?