2. sorunun cevabini anlayan anlatabilir mi

SİMÜLASYON 7 - PARAGRAF DE
1, 2.-3. soruları aşağıdaki metinden yola
çıkarak çözünüz.
Ben asla şiir bahçesini dikenli tellerle kapatanlardan olma-
dim, aksine ---- Çünkü hiçbir zaman kafama ve kalbime
perhiz yaptırmayı sevmiyorum. Her tür çiçek fidesiyle dolu
bir bahçeyi andırır kitaplığım da. Alip alıp koklarım, sonra
selamlarım bütün gül yetiştiren şairleri.

 1. Bu parçada boş bırakılan yere-aşağıdakilerden hangi-
  sinin getirilmesi uygundur?
  A) kendi dünya görüşüme uygun şiirleri okudum.
  B) şiirin evrensel ilkelerinin olduğunu düşündüm.
  Cher tarz şiire kapıyı açtım.
  D) bütün şairlerde ortak yönler buldum.
  E) her edebî türe değer verdim.

Bu parçada geçen “kafama ve kalbime perhiz yaptırmayı
sevmiyorum.” sözü ile konuşan kişi kendisiyle ilgili han-
gi özelliğe vurgu yapmıştır?
Farklılıklara saygı duyma
B) Duygusal bir yapıya sahip olma
C) Düşüncede olgunluğun peşinde olma
Her duygu ve düşünceye açık olma
Sevgiyle nefreti dengeleyememe
Bir b
içine
Ayn
izd
lec
nir
şa
ya
e
4.