2 saat uğraştığım soru!

Barka
in bir g
10
ma düş
120
Yao
لال
Braps
Akademi
10’
150
na 23 Dünyanın atmosferi ile ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.
Atmosferin toplam kütlesi 5- 1015 tondur.
Atmosferin %78’ini Azot, % 21’ini Oksijen, kalan kısmını ise diğer
gazlar oluşturmaktadır.
Diğer gazların %90’ını ise Argon gazı oluşturmaktadır.
Ad Soyad
Sinif
THEGITIM T
8. Sinif LGS Matematik
N₂₂
Buna göre, atmosferde bulunan Azot gazı ile Argon gazının toplamı kaç tondur?
A) 4.35-104
B) 3,945-1015
0₂
%78
Azot
is
Deneme Bankası
%21
Oksijen
C) 3,945-1014
Seartism
Pul
Diğer Gazlar
D) 4,5-10¹3