2. Dereceden eşitsizlikler


eşitsizliğini sağlayan en küçük pozi- tif tam sayı değeri kaçtır?
Cevap c

Anlamadığın yeri sorabilirsin @Sara_bulgan

2 Likes