19-20. yüzyıllarda osmanlı’yı dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

19-20. yüzyıllarda osmanlı’yı dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

19-20. yüzyıllarda osmanlı’yı dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap: 19-20. yüzyıllarda Osmanlı’yı dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları arasında şunlar yer almıştır:

  1. İslamcılık: İslami bir perspektiften hareket ederek Osmanlı İmparatorluğu’nu bir İslam birliği olarak tanımlama fikriydi.
  2. Türkçülük: Osmanlı İmparatorluğu’nun sadece Türklerden oluştuğu düşüncesi üzerine kurulmuş bir akımdır.
  3. Batıcılık: Osmanlı İmparatorluğu’nun batılılaşması gerektiğini savunan bir akımdır.
  4. Osmanlıcılık: Osmanlı İmparatorluğu’nu bir bütün olarak koruyup kollama fikriydi ve tüm etnik, dini ve kültürel grupları kapsamaktaydı.