16 Beş basamaklı a8b3c sayısının 55 ile bölümünden kalan 33 tür


16 Beş basamaklı a8b3c sayısının 55 ile bölümünden kalan 33 tür.
Buna göre,

  1. a+b toplamı en çok 14’tür.
    II. c sayısı 8 olabilir.
    III. a + c toplamı en fazla 15’tir.
    ifadelerinden hangileri doğrudur?