11. kimya sorusu

500 mL su örneğinde 3,2 mg kurşun iyonu (Pb) bulunmaktadır. Buna göre, çözeltinin derişimi kaç ppm dir?

A) 1,8

B) 5,8

C) 6,4

D) 2,8

E) 3,8