10 tane kesikli çizgi ile yazılabilecek rakamları farklı en küçük iki basamaklı sayı y olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?

Yukarıdaki tabloda, elektronik bir hesap makine- sindeki rakamlar birinci satırda, bu rakamları oluş- turan kesik çizgi sayısı ikinci satırda verilmiştir.

:black_circle: 9 tane kesikli çizgi ile yazılabilecek en büyük iki basamaklı sayı x,

10 tane kesikli çizgi ile yazılabilecek rakamları farklı en küçük iki basamaklı sayı y

olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?